دانشنامه : نصب

در این مقاله نگاهی اجمالی به زیربنای تکنولوژی در نرم افزار دماوند داشته‌ایم و شبکه و سخت افزار مورد نیاز برای نصب و راه اندازی این نرم افزار را تشریح کرده‌ایم.

سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم