دانشنامه : حقوق و دستمزد

مراحل انجام کار به شرح زیر است:

1.      ابتدا محاسبات مربوط به ماه مورد نظر را انجام دهید .

2.     عنوان فایل را فایل تامین اجتماعی انتخاب نموده و سپس شعبه بیمه و ماه مورد نظر را انتخاب نمایید .

3.     در ایجاد فایل چند گزینه وجود دارد که برای ایجاد فایل بیمه تیک محاسبه حقوق کافی می باشد.

4.     بعد از تکمیل اطلاعات درخواست شده روش گزینه نمایش اقلام که کیلیک نمایید فایل شما ایجاد خواهد شد .

5.    برای دریافت فایل خروجی از سیستم روی گزینه ایجاد فایل کیلیک نمایید.

6.     سپس فایل خود را در سایت بیمه می توانید بارگذاری نمایید.

نکته: ( بعد از اینکه نمایش  اقلام  را انتخاب نمودید اگر کارمندی را در فهرست رویت نکردید مطمعن شوید  که در بخش منابع انسانی ← قرارداد کارگزینی در قسمت سازمانهای مرتبط شعبه و عنوان سازمان بیمه خود را وارد نموده اید یا خیر؟)

مراحل انجام کار به شرح زیر است:

1.      ابتدا محاسبات مربوط به ماه مورد نظر را انجام دهید .

2.     برای فایل مالیات باید سه فایل خروجی از سیستم بگیریم که این سه فایل شامل : فایل مالیات حقوق _ خلاصه فایل مالیات _ فایل اطلاعات حقوق بگیران ) و سپس شعبه و ماه مورد نظر خود را انتخاب می نماییم .

3.    در ایجاد فایل مالیات بایستی هر نوع پرداختی که در آن ماه داشتیم را تیک بزنیم که اعم از : محاسبه حقوق ، پرداخت عیدی و ...) 

4.    بعد از تکمیل اطلاعات درخواست شده روش گزینه نمایش اقلام که کیلیک نمایید فایل شما ایجاد خواهد شد .

5.    برای دریافت فایل خروجی از سیستم روی گزینه ایجاد فایل کیلیک نمایید.

6.     سپس فایل خود را در سایت مالیات  می توانید بارگذاری نمایید.

نکته: ( بعد از اینکه نمایش  اقلام  را انتخاب نمودید اگر کارمندی را در فهرست رویت نکردید مطمعن شوید  که در بخش منابع انسانی ← قرارداد کارگزینی در قسمت سازمانهای مرتبط شعبه و عنوان سازمان مالیات خود را وارد نموده اید یا خیر؟)

سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم